Svetionik

SVE NA JEDNOM MESTU – Za brži dolazak u Nemačku, za lakši život u Nemačkoj!

Ime: Dopunska nastava na srpskom jeziku - Frankfurt (Hesen)

Korisne informacije:
Koordinator nastave: Biljana Bukinac. Na teritoriji Hesena nastavu održavaju nastavnici: Vladimir Živanov +49 176 3652 1551 (v.zivanov973@gmail.com), Tatjana Milovanović +49 157 3657 2046 (tanjamilanovic969@gmail.com) i Sonja Zrnić +49 177 4803 317 (zrnicsonja@gmail.com)

Adresa: -

Pokrajina/država: Hessen

Telefon: +49 163 172 8684

E-mail: biljana.bukinac@mpn.gov.rs

Internet linkovi: Web stranica

Lokacija:
-

Ključne reči: Hesen, nastava, učenje, ucenje, podučavanje, poducavanje, škola, skola