Svetionik

SVE NA JEDNOM MESTU – Za brži dolazak u Nemačku, za lakši život u Nemačkoj!

Ime: Srpska Pravoslavna Crkva u Bilefeldu - Hram Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca (Kirche des Hl. Basilius des Wundertäters von Ostrog)

Korisne informacije:
Paroh: Protoprezviter-stavrofor Bogdan Smiljić

Adresa: Wellensiek 69A, 33619 Bielefeld

Pokrajina/država: Nordrhein-Westfalen

Telefon: +49 521 104 201; +49 179 1080 222

E-mail: bsmiljic@versanet.de

Internet linkovi: -

Lokacija:

Ključne reči: Severna Rajna - Vestfalija, Bilefeld, Srpska Pravoslavna Crkva