Svetionik

SVE NA JEDNOM MESTU – Za brži dolazak u Nemačku, za lakši život u Nemačkoj!

Ime: Lekar opšte prakse dr med. Ivanka Krznarić

Korisne informacije:
Zentrum für Infektiologie - Praxis Krznaric. Spektar naših usluga: Interna medicina i kućni lekar – kompletne usluge, Dijagnostika i lečenje infektoloških bolesti, Ultrazvuk, EKG, merenje funkcije pluća, laboratorija...

Adresa: Paul-Robeson-Straße 32, 10439 Berlin

Pokrajina/država: Berlin

Telefon: +49 30 44 67 730

E-mail: bag-kontakt@zibp.de

Internet linkovi: Web stranica

Lokacija:

Ključne reči: Lekari, medicina